Tin dự án

Sẽ được miễn lệ phí trước bạ nếu bạn nằm 1 trong 19 trường hợp sau

Theo điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trong những trường hợp sau đây thì được miễn lệ phí trước bạ, cụ thể:

Trụ sở công ty BĐS Đất Nền Hoà Xuân

XEM BẢN ĐỒ

0901 266 199